vyberte si z našej ponuky služieb

VODA
PLYN
KÚRENIE
KANALIZÁCIA
REKUPERÁCIA

Kanalizácia

Nová kanalizácia = hygienická domácnosť

e48ed148f7984de9a7d24e8af0c4cdf5.jpg

Odpadové vody vznikajú z rôznych zdrojov počnúc dažďovou vodou, ktorá odteká zo striech až po odpad z umývadiel, vaní a záchodov. Všetky tieto vody sa musia zneškodniť v súlade s povoleniami o ich vypúšťaní. Práve preto je kvalitná kanalizácia z hygienického hľadiska pre domácnosť veľmi dôležitá.

Ak začne kanalizačný systém zlyhávať, je nutná jeho rekonštrukcia. Jej zlyhávanie nám môže v domácnosti spôsobiť nemalé problémy, napr. šírenie zápachu, zatekanie z netesného potrubia alebo poruchy preddimenzovaného alebo poddimenzovaného potrubia.

Kanalizácia sa skladá z odtokových, pripojovacích a odpadových potrubí. Nesmie sa zabúdať aj na vetranie, t. j. vetracie potrubia a medzi ďalšie doplnky zaradzujeme rôzne armatúry, šachty, zápachové uzávery atď.

Pri rozvodoch kanalizácie je potrebné dodržiavať správny sklon potrubia. Slabý spád totiž spôsobuje nedokonalé odtekanie a príliš veľký spád zapríčiní zasa príliš rýchly odtok, ktorý nestihne vyplaviť pevné látky z vnútra potrubia.

Okrem toho je potrebné zvoliť správny materiál a dodržať svetlosť a dimenzovanie potrubia. Kanalizáciu je potrebné pred začiatkom prevádzky podrobiť speciálnej kontrole. Všetky tieto záležitosti je ale potrebné nechať na profesionálov, preto sa na nás neváhajte obrátiť.

Rozumné vykurovanie

Rozumné Vykurovanie je jednotka na trhu v oblasti vykurovania a energetiky. Lacné, ale kvalitné služby potvrdené v stovkách spokojných zákazníkov.

čítať viac